محاسبات معماری در اکسل

یکی از پیش نیاز های رشته معماری و عمران استفاده از نرم افزارهای محاسباتی ، تهیه گزارش ها با کمک نرم افزارهای مختلف و یادگیری نرم افزارهای مدلسازی می باشد که بدون یادگیری آن ها نمی توان گفت که یک شخص آمادگی و توانایی لازم برای ورود به بازار کار را دارد.
شما برای انجام انواع محاسبات در اکسل نیازی نیست که همه آن ها را به طور دستی و تک به تک انجام دهید . بعنوان مثال یک سلول خاص در اکسل می تواند براساس دو یا چند سلول دیگر محاسبه گردد و با تعیین مقادیر آن ها به صورت اتوماتیک مقدار جدید وارد شود.

محاسبات ساده ریاضی در اکسل معماری

برای انجام محاسبات معمول و ساده ریاضی مانند محاسبات ماشین حساب می توانید کل فرمول ریاضی مد نظرتان را بنویسید و در انتها با افزودن علامت مساوی مقدار آن در همان خانه محاسبه می شود.
اگر مقدار مساوی تایپ نشود فرمول ما به صورت محاسبه نشده و متنی در این خانه نگهداری می شود.

تقدم عملگرهای ریاضی در اکسل چگونه است؟

محاسبات ریاضی در اکسل زمانی که چند عملگر در فرمول شما قرار می گیرند باید با در نظر گرفتن اینکه کدام عملگر ابتدا اجرا می شود نوشته شوند. قانون کلی این است که اگر در مورد اولویت عملگر های ریاضی در اکسل اطلاعات دقیقی ندارید یا اینکه دو عملگر با تقدم یکسان در فرمول شما قرار دارد، از پرانتز برای اعلام تقدم عملگر ها استفاده کنید. عملگرهای داخل پرانتز قبل از دیگر عملگرها اجرا می شوند.
اگر تقدم عملگرها را در نظر نگیرید ممکن است به راحتی مقدار محاسبه شده در فرمول اشتباه شود و به نتیجه دلخواه نرسید.
عملگر های ریاضی:
عملگرهای محاسباتی
+ – / *
عملگرهای مقایسه ای
= < > ≥ ≤ ≠

 

اولویت عملگر ها در اکسل

اولویت اول در فرمول ها و محاسبات ریاضی عملگر ها و محاسبات درون پرانتز ها می باشد.
اولویت دوم توابع درون فرمول می باشد.
اولویت سوم توان
اولویت چهارم ضرب و تقسیم
اولویت پنجم نیز جمع و تفریق است.
عملگر های ضرب و تقسیم در یک اولویت می باشند و عملگر های جمع و تقسیم نیز اولویت یکسانی دارند.
بعنوان مثال اگر بخواهیم اعداد 1 و 6 و 13 را با یکدیگر جمع و حاصل آن را بر 4 تقسیم کنیم اگر بنویسیسم: 4/1+6+13 ابتدا عدد یک بر عدد 4 تقسیم شده و سپس حاصل آن با دیگر اعداد جمع می شود. بنابراین در این مورد بهتر است که جمع سه عدد را با کمک پرانتز محاسبه نمایید.

روش استفاده از فرمول و آدرس سلول ها در اکسل

استفاده از محاسبات ریاضی با هدف محاسبه مقادیر پویا با استفاده از آدرس سلول های دیگر ایجاد شد. به این طریق بسیاری از سلول های بعدی را نیز می توان به صورت توالی فرمول دهی کرد و در روند انجام محاسبات وقت و هزینه کمتری گذاشت.
برای استفاده از آدرس سلول ها، بجای اعداد در فرمول ریاضی خود آدرس سلول حاوی عدد مورد نظر را می توانید بگذارید. اما نحوه نوشتن فرمول واولویت عملگرها همچنان مانند قبل می باشد.
پس از نوشتن عملگر مساوی می توانید روی خانه یا همان سلول مد نظرتان کلیک کنید تا نشانی آن در فرمول ریاضی شما در ج شود.

این مطلب را برای دوستانتان بفرستید

دیدگاهتان را بنویسید

ده + هفده =

مقالات BIM پیشنهادی