مجموعه ویلایی شهرک خزر شهر

شرح پروژه

انجام طرح مرحله اول و مرحله دوم(فاز صفر، فاز یک و فاز دو) و مدلسازی اطلاعات مجموعه 28 قطعه ویلایی

کارفرما

شرکت عمران و مسکن شمال
Go to Top