بیمارستان تدبیر تبریز

شرح پروژه

مدلسازی اطلاعات و واقعیت مجازی بیمارستان 1000 تختخوابی تبریز به متراژ 142 هزار متر مربع

کارفرما

فن‌آوران طرح جامع
Go to Top