مجتمع تجاری اداری نسیم محمودیه

شرح پروژه

مدلسازی اطلاعات و واقعیت مجازی مجتمع تجاری اداری نسیم محمودیه به متراژ 31 هزار متر مربع

کارفرما

شرکت آتی ساز
Go to Top