ساختمان بلوک B نمک آبرود آتی ساز

شرح پروژه

طراحی فاز2 ، مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی ساختمان بلوک B نمک آبرود آتی ساز در 22 طبقه به متراژ 23هزار متر مربع

کارفرما

شرکت آتی ساز
Go to Top