عوارضی آزادراه تهران - شمال

شرح پروژه

واقعیت مجازی عوارضی آزادراه تهران – شمال قطعه یک به متراژ 15 هزار متر مربع

کارفرما

وزارت راه و شهرسازی
Go to Top