لوگو آرسان سرمایه --- آرسان سرمایه - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - BIM , VR , شرکت BIM , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , واقعیت مجازی , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات VR , شرح خدمات واقعیت مجازی , ارائه خدمات BIM , ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات VR , ارائه خدمات واقعیت مجازی , شرکت ساختمانی BIM , شرکت ساختمانی مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی VR , شرکت ساختمانی واقعیت مجازی , خدمات واقعیت مجازی , خدمات VR , , واقعیت مجازی , شرکت واقعیت مجازی , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت bim , آموزش BIM , آموزش مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان , آموزش Revit , ابعاد BIM , تداخل گیری در BIM clash detection, , پروژه BIM , پیاده سازی BIM , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت BIM , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , خدمات BIM , خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , پروژه BIM , پروژه های BIM , شرکت های BIM , پروژه Revit , پروژه های revit , شرکت‌ های bim , قرارداد BIM , نمونه قرارداد BIM , مدلسازی با BIM , مدلسازی معماری با BIM , مدلسازی سازه با BIM , مدلسازی تاسیسات با BIM , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با BIM , مدلسازی تاسیسات برقی با BIM , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با BIM , مدلسازی مکانیک با BIM , مدلسازی برق با BIM , آموزش BIM , آموزش مدلسازی با BIM , آموزش مدلسازی تحت BIM , قرارداد REVIT , نمونه قرارداد REVIT , مدلسازی با REVIT , مدلسازی معماری با REVIT , مدلسازی سازه با REVIT , مدلسازی تاسیسات با REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با REVIT , مدلسازی مکانیک با REVIT , مدلسازی برق با REVIT , آموزش REVIT , آموزش مدلسازی با REVIT , آموزش مدلسازی تحت REVIT   , قرارداد نرم افزار REVIT , نمونه قرارداد نرم افزار REVIT , مدلسازی با نرم افزار REVIT , مدلسازی معماری با نرم افزار REVIT , مدلسازی سازه با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی مکانیک با نرم افزار REVIT , مدلسازی برق با نرم افزار REVIT , آموزش نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی با نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار REVIT , قرارداد navis , نمونه قرارداد navis , مدلسازی با navis , مدلسازی معماری با navis , مدلسازی سازه با navis , مدلسازی تاسیسات با navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با navis , مدلسازی تاسیسات برقی با navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با navis , مدلسازی مکانیک با navis , مدلسازی برق با navis , آموزش navis , آموزش مدلسازی با navis , آموزش مدلسازی تحت navis   , قرارداد نرم افزار navis , نمونه قرارداد نرم افزار navis , مدلسازی با نرم افزار navis , مدلسازی معماری با نرم افزار navis , مدلسازی سازه با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار navis , مدلسازی مکانیک با نرم افزار navis , مدلسازی برق با نرم افزار navis , آموزش نرم افزار navis , آموزش مدلسازی با نرم افزار navis , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار navis ,

دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

کاهش هزینه های ساختمان با کمک BIM

یکی از جنبه هایی که در مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی آن مورد بررسی قرار می گیرد بحث هزینه های پروژه می باشد. که متاسفانه هنوز در این زمینه از مدل اقتصاد خطی در صنعت ساختمان استفاده می شود. به همین دلیل اتخاذ رویکرد اقتصادی دورانی تر، همزمان با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان به یک نیاز اصلی تبدیل شده است. این رویکرد می تواند حتی در مدیریت ساختمان تا پایان عمر آن مفید باشد. هرچند که استفاده از BIM برای مدیریت ساختمان هنوز بسیار محدود می باشد. 
این مطلب را برای دوستانتان بفرستید

کاهش هزینه های ساختمان با کمک BIM یکی از موضوعاتی است که  به تازگی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. همانطور که می دانیم مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی آن تنها به مدلسازی ساختمان محدود نشده و روند زمانی و مالی در نظر گرفته شده برای پروژه را نیز می تواند بعنوان ابعاد دیگر پروژه در خود مدلسازی کرده و اطلاعات مفیدی به سازندگان آن بدهد. در نتیجه محققان به دنبال یافتن راه های جدید برای مدیریت اقتصادی ساختمان هستند و این معقوله تنها به مسائل مالی و سرمایه گذاری هنگام ساخت پروژه محدود نمی شود بلکه می توان با کمک BIM به راحتی عمر ساختمان را افزایش داد و هزینه های نگهداری آن را نیز کاهش داد.

در مقاله کنونی پیرامون استفاده از اقتصاد دورانی یا چرخشی در مدیریت ساختمان بحث گردیده است.

اقتصاد دورانی، Circular Economy یا Circularity  (چرخشی نیز می گویند)، نظام اقتصادی محسوب می شود که هدف اصلی آن کم کردن ضایعات و بهینه کردن مصرف منابع می باشد.در نقطه مقابل آن رویکرد سنتی اقتصاد، یعنی اقتصاد خطی قرار دارد که مدل تولید و مصرف به صورت: دریافت مواد اولیه ، تولید، مصرف و دور انداختن می باشد. همانطور که از تعریف اولیه بر می آید رویکرد بازسازی کننده اقتصاد دورانی کاملا در نقطه تقابل اقتصاد خطی قرار دارد.

 

 

نام مقاله :

Uses of building information modelling for overcoming barriers to a circular economy

کاهش هزینه های ساختمان با کمک BIM (مدلسازی اطلاعات ساختمان)

 

نام نویسندگان مقاله:

Rabia Charefa, Stephen Emmittb

 

انتشار در ژورنال تخصصی BIM و معماری:

Journal of Cleaner Production

Volume 285, 20 February 2021, 124854

 

تاریخ انتشار مقاله:

Received 31 May 2020, Revised 25 September 2020, Accepted 26 October 2020, Available online 10 November 2020

خلاصه مقاله:

 

امروزه استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بسیاری از کشورها به صورت اجباری در آمده است. به همین دلیل توجه تحقیقات  دانشگاهی به بهینه کردن فرایند معماری و ساخت و ساز با کمک BIM معطوف گردیده است. همچنین شرکت های BIM بسیاری در این زمینه به فعالیت پرداخته اند.

یکی از جنبه هایی که در مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی آن مورد بررسی قرار می گیرد بحث هزینه های پروژه می باشد. که متاسفانه هنوز در این زمینه از مدل اقتصاد خطی در صنعت ساختمان استفاده می شود. به همین دلیل اتخاذ رویکرد اقتصادی دورانی تر، همزمان با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان به یک نیاز اصلی تبدیل شده است. این رویکرد می تواند حتی در مدیریت ساختمان تا پایان عمر آن مفید باشد. هرچند که استفاده از BIM برای مدیریت ساختمان هنوز بسیار محدود می باشد.

هدف از این مقاله آنچه که استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان را که ممکن است کمک کند تا متخصصان اقتصاد چرخشی را در ساخت ساختمان های جدید اتخاذ نمایند، بررسی گردیده است.

بنابراین، پژوهش های دانشگاهی و غیر دانشگاهی پیشین در زمینه ی استفاده از هنر BIM در صنعت ساختمان مرور شده و در کنار آن 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصان معماری و اقتصاد دایره ای انجام شده است.  داده های نهایی شامل 35 مورد از کاربرد BIM که می تواند برای تقویت اجرای رویکرد اقتصاد چرخشی کمک موثری باشند، می باشد. که از این تعداد، 28 مورد آن از مطالعات و تحقیقات پیشین بوده و 19 مورد نیز از مصاحبه های انجام شده استخراج شده است. که در آن ها پتانسیل کمک به مدیریت ساختمان تا پایان عمر آن، و استفاده از مصالح بازیافت شده گزارش گردیده است.

در نتیجه مشخص گردید که BIM می تواند پشتیبانی لازم در اتخاذ رویکرد اقتصاد  دورانی را ارائه دهد و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان برای غلبه بر موانع اقتصاد دورانی ممکن می باشد.

 

کلمات کلیدی:

Building information modelling
BIM uses
End-of-Life
Circular economy
Material bank

 

 

انجام پروژه های BIM

خدمات واقعیت مجازی

خدمات BIM

خدمات VR

واقعیت مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × دو =

مطالب مشابه در زمینه مدلسازی اطلاعات ساختمان

سطوح رشد BIM از مفاهیم مدلسازی اطلاعات ساختمان به چه معناست و به چه دلیل تعریف شده اند؟

سطوح مختلفی که برای رشد BIM در نظر گرفته شده است میزان استفاده از تکنولوژی های جدید و کیفیت مدیریت پروژه با کمک آن را درجه بندی می کند به این معنی که در سطوح بالاتر مدیریت بسیار راحت تر و مدرن ترین انجام میشود میزان دسترسی اعضای پروژه و سرمایه گذاران به داده ها بالاتر است و گروه مهندسی راحت تر می توانند در مورد جزئیات پروژه تصمیم گیری نمایند.

کاربرد واقعیت مجازی در معماری و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟

واقعیت مجازی به سرعت صنعت معماری را تغییر داده است. این تکنولوژی برای چند دهه اخیر از حدود سال 1968 وجود داشته است ولی تا مدتها نتوانست کاربرد گسترده ای در فنون و صنایع مختلف داشته باشد تا سال های اخیر که فناوری ها و سخت افزارهای موجود پیشرفت سریعی داشته اند و در نتیجه واقعیت مجازی یا همان VR نیز توانست جایگاه بهتری پیدا کند.

ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی در بهترین شرکت BIM شناخته شده سطح کشور

آرسان سرمایه با سابقه درخشان حضور در پروژه های عظیم کشوری
گروه مهندسین مشاور bim , ارائه خدمات bim , انجام پروژه bim , انجام پروژه های BIM , انجام پروژه های VR , انجام پروژه های مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش BIM , آموزش navis , آموزش navisworks , آموزش revit bim , آموزش حضوری BIM , آموزش رویت bim , پروژه های bim , پروژه واقعیت مجازی VR , خدمات bim , خدمات bim مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات bim و vr , خدمات VR , درباره bim , , شرکت bim , شرکت VR , شرکت های bim , کاربرد bim , لیست نرم افزارهای bim , مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی BIMوVR , مدلسازی BIMوVR عوارضی آزادراه تهران-شمال , مدلسازی اطلاعات BIM , مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی و واقعیت مجازی , مزایای استفاده از bim , مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان , مهندسین مشاور bim , مهندسین مشاور بیم , نرم افزارهای bim , نقشه های BIM , واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان,bim , گروه bim , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات bim , مدیریت bim , فرآیند bim , Bim در مدیریت پروژه , کاربرد bim در مدیریت ساخت , Bim چیست ,