آرسان شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و واقعیت مجازی VR

آرسان سرمایه یک شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و واقعیت مجازی VR فعال در حوزه ساخت و ساز وفناوری های نوین مربوط به آن می باشد.دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان نیاوران، با کمک جمعی از متخصصین حرفه ای در زمینه ی فناوری اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی از سال 90 فعالیت خود را آغاز کرده و با استفاده از علمو تجربه قدم در مسیر استفاده از ابزارها وفناوری های مختلف در صنعت ساخت و ساز، باهدف بهبود مدیریت پروژه های عمرانی، برداشته است. اعضای هیات مدیره ه این شرکت قریب به 30 واحد مسکونی در منطقه یک تهران ساخته اند و همچنین مشاور طرح های اقتصادی بیش از 100 پروژه داخلی و خارجی بوده اند که نشان از توانمندی باال و تجربه ی کافی این شرکت در صنعت می باشد.

هدف اصلی مجموعه، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا مانند فناوری واقعیت مجازی (VR) و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مراحل طراحی، ساخت ،نظارت، فروش و نگهداری پروژه است. اکثر این فعالیت ها پیش از اجرا صورت می گیرد تا کمترین میزان هدر رفت منابع رخ دهد. تجربه بنیانگذاران مجموعه در پروژه های ساختمانی و صنعتی باعث شده تا استفاده از دانش روز دنیا را به عنوان یک پایه اصولی در مصرف بهینه مواد و مصالح، صرفه جویی زمان و مدیریت هزینه ها، مبنای عمل خود قرار دهند.

بی تردید پتانسیل های فنی تیم تخصصی مجموعه به همراه علاقمندی بنیانگذاران آن باعث شده در حوزه فناوری های نوین و استفاده از ابزارهای دیجیتال در طراحی و ساخت، خدمات گسترده ای را ارائه دهد و پیشگام در این حوزه باشد که افق های روشنی را برای آینده ساخت و ساز فراهم می کند.

آرسان سرمایه

آرسان راهی آسان برای تصویر پروژه ی رویایی شما