لوگو آرسان سرمایه --- آرسان سرمایه - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - BIM , VR , شرکت BIM , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , واقعیت مجازی , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات VR , شرح خدمات واقعیت مجازی , ارائه خدمات BIM , ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات VR , ارائه خدمات واقعیت مجازی , شرکت ساختمانی BIM , شرکت ساختمانی مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی VR , شرکت ساختمانی واقعیت مجازی , خدمات واقعیت مجازی , خدمات VR , , واقعیت مجازی , شرکت واقعیت مجازی , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت bim , آموزش BIM , آموزش مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان , آموزش Revit , ابعاد BIM , تداخل گیری در BIM clash detection, , پروژه BIM , پیاده سازی BIM , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت BIM , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , خدمات BIM , خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , پروژه BIM , پروژه های BIM , شرکت های BIM , پروژه Revit , پروژه های revit , شرکت‌ های bim , قرارداد BIM , نمونه قرارداد BIM , مدلسازی با BIM , مدلسازی معماری با BIM , مدلسازی سازه با BIM , مدلسازی تاسیسات با BIM , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با BIM , مدلسازی تاسیسات برقی با BIM , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با BIM , مدلسازی مکانیک با BIM , مدلسازی برق با BIM , آموزش BIM , آموزش مدلسازی با BIM , آموزش مدلسازی تحت BIM , قرارداد REVIT , نمونه قرارداد REVIT , مدلسازی با REVIT , مدلسازی معماری با REVIT , مدلسازی سازه با REVIT , مدلسازی تاسیسات با REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با REVIT , مدلسازی مکانیک با REVIT , مدلسازی برق با REVIT , آموزش REVIT , آموزش مدلسازی با REVIT , آموزش مدلسازی تحت REVIT   , قرارداد نرم افزار REVIT , نمونه قرارداد نرم افزار REVIT , مدلسازی با نرم افزار REVIT , مدلسازی معماری با نرم افزار REVIT , مدلسازی سازه با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی مکانیک با نرم افزار REVIT , مدلسازی برق با نرم افزار REVIT , آموزش نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی با نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار REVIT , قرارداد navis , نمونه قرارداد navis , مدلسازی با navis , مدلسازی معماری با navis , مدلسازی سازه با navis , مدلسازی تاسیسات با navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با navis , مدلسازی تاسیسات برقی با navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با navis , مدلسازی مکانیک با navis , مدلسازی برق با navis , آموزش navis , آموزش مدلسازی با navis , آموزش مدلسازی تحت navis   , قرارداد نرم افزار navis , نمونه قرارداد نرم افزار navis , مدلسازی با نرم افزار navis , مدلسازی معماری با نرم افزار navis , مدلسازی سازه با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار navis , مدلسازی مکانیک با نرم افزار navis , مدلسازی برق با نرم افزار navis , آموزش نرم افزار navis , آموزش مدلسازی با نرم افزار navis , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار navis ,

دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

 

آرسان سرمایه شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و واقعیت مجازی VR

آرسان سرمایه یک شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و واقعیت مجازی VR فعال در حوزه ساخت و ساز وفناوری های نوین مربوط به آن می باشد.دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان نیاوران، با کمک جمعی از متخصصین حرفه ای در زمینه ی فناوری اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی از سال 90 فعالیت خود را آغاز کرده و با استفاده از علمو تجربه قدم در مسیر استفاده از ابزارها وفناوری های مختلف در صنعت ساخت و ساز، باهدف بهبود مدیریت پروژه های عمرانی، برداشته است. اعضای هیات مدیره ه این شرکت قریب به 30 واحد مسکونی در منطقه یک تهران ساخته اند و همچنین مشاور طرح های اقتصادی بیش از 100 پروژه داخلی و خارجی بوده اند که نشان از توانمندی باال و تجربه ی کافی این شرکت در صنعت می باشد.
هدف اصلی مجموعه، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا مانند فناوری واقعیت مجازی (VR) و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مراحل طراحی، ساخت ،نظارت، فروش و نگهداری پروژه است. اکثر این فعالیت ها پیش از اجرا صورت می گیرد تا کمترین میزان هدر رفت منابع رخ دهد. تجربه بنیانگذاران مجموعه در پروژه های ساختمانی و صنعتی باعث شده تا استفاده از دانش روز دنیا را به عنوان یک پایه اصولی در مصرف بهینه مواد و مصالح، صرفه جویی زمان و مدیریت هزینه ها، مبنای عمل خود قرار دهند.
بی تردید پتانسیل های فنی تیم تخصصی مجموعه به همراه علاقمندی بنیانگذاران آن باعث شده در حوزه فناوری های نوین و استفاده از ابزارهای دیجیتال در طراحی و ساخت، خدمات گسترده ای را ارائه دهد و پیشگام در این حوزه باشد که افق های روشنی را برای آینده ساخت و ساز فراهم می کند.

آرسان سرمایه

آرسان راهی آسان برای تصویر پروژه ی رویایی شما