About پشتیبانی سایت

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far پشتیبانی سایت has created 13 blog entries.

کاهش هزینه های ساختمان با کمک BIM

یکی از جنبه هایی که در مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی آن مورد بررسی قرار می گیرد بحث هزینه های پروژه می باشد. که متاسفانه هنوز در این زمینه از مدل اقتصاد خطی در صنعت ساختمان استفاده می شود. به همین دلیل اتخاذ رویکرد اقتصادی دورانی تر، همزمان با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان به یک نیاز اصلی تبدیل شده است. این رویکرد می تواند حتی در مدیریت ساختمان تا پایان عمر آن مفید باشد. هرچند که استفاده از BIM برای مدیریت ساختمان هنوز بسیار محدود می باشد. 

Go to Top