گروه مهندسین مشاور bim , ارائه خدمات bim , انجام پروژه bim , انجام پروژه های BIM , انجام پروژه های VR , انجام پروژه های مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش BIM , آموزش navis , آموزش navisworks , آموزش revit bim , آموزش حضوری BIM , آموزش رویت bim , پروژه های bim , پروژه واقعیت مجازی VR , خدمات bim , خدمات bim مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات bim و vr , خدمات VR , درباره bim , , شرکت bim , شرکت VR , شرکت های bim , کاربرد bim , لیست نرم افزارهای bim , مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی BIMوVR , مدلسازی BIMوVR عوارضی آزادراه تهران-شمال , مدلسازی اطلاعات BIM , مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی و واقعیت مجازی , مزایای استفاده از bim , مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان , مهندسین مشاور bim , مهندسین مشاور بیم , نرم افزارهای bim , نقشه های BIM , واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان,bim , گروه bim , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات bim , مدیریت bim , فرآیند bim , Bim در مدیریت پروژه , کاربرد bim در مدیریت ساخت , Bim چیست ,

Building Information Modeling (BIM) Courses

BIM Practical Training Courses with Participating in National Important Projects

Call for a free consultation
Next Training Course: January 21, 2022

BIM and VR design services

Arsan Sarmaye aims to provide BIM technology or building information modeling and guide the domestic construction industry to more advanced and up-to-date stages. 

Arsan Sarmaye has used building information modeling (BIM) and virtual reality (VR) technology to provide an effective way to design, build, sell and maintain a project. Doing all these steps before implementation will minimize the amount of resource wasted.   

Arsan Sarmaye is a leader in BIM building information modeling projects and VR virtual reality projects - Arsan Sarmaye is a leading BIM company in providing BIM building information modeling and VR virtual reality services -
design with BIM

Architectural design and modeling of different phases of the project from phase zero to one and two based on:

 • Perform structural design and modeling
 • Carrying out design and modeling for mechanical installations
 • Designing and modeling for electrical installations

Modeling is based on the level of detail (LOD) and analysis of the client’s wishes.

Synchronization and management of inter-system interactions (Clash Detection)

Finding interactions between facilities and structural and architectural elements and preparing a written report in order to create coordination between design working groups in the design phase in the form of interference and resolving interactions before the construction phase.

Simulation of four-dimensional (4D) construction steps

Using this model, the sequence of execution of work phases is reflected and simulated virtually before the actual start of project implementation, and implementation inconsistencies and execution interactions of different working groups can be investigated. Reducing costs due to interference by the contracting parties and efficient use of time is the main advantage of this part. Also, controlling projects is more efficient and faster and reducing project execution time and more accurate progress are other advantages of this model. This simulation will be done in two forms, Micro and Macro, according to the needs of the project.

Five-dimensional simulation of construction steps (5D)

By estimating and analyzing prices and accessing financial resource information, the cash flow of the project can be monitored and evaluated at each stage so that the agents involved in the project have a better view of costs and decisions.

Coordination and interference sessions before the implementation of each phase

Holding coordination meetings between the subcontractors for the correct execution and in accordance with the model of the desired activities before starting the work. The purpose of these meetings is to prevent interference and non-repetition in the implementation department. Controlling subcontractors and reviewing their schedules and managing them is easier than conventional methods, and to get the job done right and reduce inconsistencies, meetings with the groups involved are arranged before each section is implemented.

Create a VR (virtal reality) modelinteractively

The virtual reality model for the project is defined in such a way that it is not just animation, and the person can interact with the environment (including changing materials, etc.) so that he can make better decisions about locations and materials before construction.

Create animation:

Animation is designed to be shown in conference halls or presented to investors and other stakeholders.

Updating and presentingthe As-Built modelis subject to the execution of the entireBIM process
 • Depending on the type of implementation of this technique, As-Built drawings are prepared before the execution of each section along with the construction of the project and unlike the conventional method that prepares such drawings after construction. In fact, the construction of each section begins according to these plans. Costs of preparing multiple plans are removed and construction is proceeding according to the final plans. By analyzing the demands of the employer, this part can be done at the LOD400 level.

Create a web application to control the project (Web Application)
  • Depending on the needs of the client, various project management dashboards are provided on the web to make project management faster and with better quality.

Category: پروژه های BIM

Title

Go to Top