Project Description

شرح پروژه

بیمارستان آموزشی درمانی 540 تختخوابی با زیربنای 58هزار مترمربع

جزئیات پروژه

کارفرما

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیمانکار

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا-گروه تخصصی شهید رجایی

- آرسان سرمایه - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - BIM , VR , شرکت BIM , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , واقعیت مجازی , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM -