Multiple Blue Rings

building information modeling 

مزایا و معایب مدلسازی  اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان امروزه توانسته صنعت ساختمان را در مدیریت پروژه های عظیم به پیشرفتهای مهمی برساند 

Level 1

Blue Rings

Level 4

Blue Rings

BIM

نرم افزار های

Multiple Blue Rings

شبیه سازی سازه در نرم افزارهای BIM با کمک تکنولوژی واقعیت مجازی درک درستی از سازه ی در دست ساخت خواهد داد. 

2025

زمان

بعد چهارم

Multiple Blue Rings

کنترل جریان پیشرفت پروژه در چرخه عمر سازه کمک می کند که مهندسان و معماران دقیقا بدانند که در این فاز پروژه با چه چیزهایی روبرو هستند.

ایمنی

مدیریت ریسک

Multiple Blue Rings
Multiple Blue Rings

تحلیل ها و پیش بینی های نرم افزارهای BIM  کمک می کند که مهندسان از خطرات و ریسک های پروژه با خبر باشند و پیش از هر اقدامی احتیاط های لازم را اتخاذ نمایند.

Blue Rings

حل و فصل اختلافات

یافتن تداخلات و اختلاف در تصمیم گیری ها و طراحی ها به همراه ایجاد راهکارهای مدرن  جهت ارتباط موثر اعضای گروه BIM و طراحان و مهندسان 

کنترل پیشرفت پروژه

برنامه ریزی دقیق همراه با محاسبه میزان زمان مورد نیاز برای پیشبرد پروژه کمک می کند که هر گونه تاخیر و عقب افتادگی از برنامه ریزی ها به سرعت کشف و رفع و رجوع گردد.

Blue Rings

Level 3

منعطف بودن طراحی ها و برنامه ریزی ها

محیط BIM کاملا منعطف و پویا بوده ، به طوری که با کوچکترین تغییرات به سرعت کل پروژه و برنامه های زمانی به روز رسانی  می شود. 

Blue Rings

در همین رابطه مقالات دیگر وب سایت ما را مطالعه نمایید.

..................................................