دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

مجتمع اداری تجاری گلستان

شرح پروژه

مدلسازی اطلاعات و واقعیت مجازی مجتمع اداری تجاری گلستان به متراژ 173 هزار متر مربع

کارفرما

ابنیه فنی تهران