مدل سازی اطلاعات ساختمان یا همان BIM روش جدیدی است که برای طراحی و ارزیابی ساختمان ها پیش از ساخته شدن و براساس نقشه ها و برآورد های اولیه استفاده می شود. فی الواقع مدل سازی اطلاعات ساختمان راه جدیدی پیش روی سرمایه گذاران و مدیران صنعت ساخت و ساز گذاشته است و امروزه به طور گسترده در پروژه های ساختمانی عظیم استفاده می شود تا هم در زمان و هم در منابع مصرفی صرفه جویی نماید و نیز خطاهای احتمالی را پیش بینی کرده و از هزینه ها و ضرر های متعاقب آن جلوگیری نماید.
همچنین مدل سازی اطلاعات ساختمان یا همان Building Information Modeling به مدیران و سرمایه گذاران صنعت ساختمان کمک می نماید تا تداخلات در طراحی های گروه های مختلف را از پیش شناسایی کرده و رفع اشکال نمایند.

مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM و واقعیت مجازی

مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان به خدمات فراگیر نرم افزاری در زمینه ساخت و ساز از مرحله طراحی و تخریب تا بهره برداری را دربرمیگیرد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان همانطور که از نامش پیداست مدلی سه بعدی از پروژه یی که هنوز ساخته نشده است به شما ارائه می دهد و حتی فراتر از آن با کمک تکنولوژی واقعیت مجاز شما را در تمام مراحل اجرای پروژه پیش میبرد و تمام احتمالات و انتخاب های پیش روی شما را برای شما پیاده سازی می کند. همچنین تخمینی از هزینه ها و برنامه زمانی پروژه به شما میدهد و همه این ها با کمک نقشه ها و مشخصات فنی تعریف شده از سوی مهندسان پروژه انجام می گیرد.

 

 

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان

خدمات بیم

خدمات واقعیت مجازی

خدمات BIM

خدمات VR

واقعیت مجازی

شرکت های bim

انجام پروژه های BIM

Go to Top