دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM  به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

  • BIM-Modeler شو
  • BIM-Coordinator شو
  • BIM-Manager شو

ترم 1 دوره آموزشی BIM Modeler شو - آموزش مدلسازی تا سطح فاز 2 (LOD300)

قیمت هر پکیح  3,500,000 تومان

تخفیف ویژه نوروز 1402
1,850,000 تومان

ترم 2 دوره آموزشی BIM Modeler شو - آموزش مدلسازی از فاز 2 به فاز 3 (LOD400)

قیمت هر پکیح  5,000,000 تومان

تخفیف ویژه نوروز 1402
2,950,000 تومان

ترم 3 دوره آموزشی BIM Modeler شو - آموزش واقعیت مجازی (VR) و پرزانته

قیمت پکیح  6,000,000 تومان

تخفیف ویژه نوروز 1402
3,850,000 تومان

ترم 1 دوره آموزشی BIM Coordinator شو

قیمت پکیح  4,500,000 تومان

تخفیف ویژه نوروز 1402
3,000,000 تومان

ترم 2 دوره آموزشی BIM Coordinator شو

قیمت پکیح  6,500,000 تومان

تخفیف ویژه نوروز 1402
4,300,000 تومان

ترم 3 دوره آموزشی BIM Coordinator

ترم 1 دوره آموزشی BIM Manager شو

قیمت پکیح  10,000,000 تومان

تخفیف ویژه نوروز 1402
6,000,000 تومان

ترم 2 دوره آموزشی BIM Manager شو

همین حالا جهت ثبت نام در دوره آموزش BIM و یا دریافت مشاوره رایگان تماس بگیرید

(پاسخ به سوالات پیش از ثبت نام)

پکیج معماری

1- آموزش مباحث مقدماتی BIM
2- آموزش صفر تا صد Revit معماری
3- آموزش کلیات Revit سازه
4- آموزش کلیات Revit تاسیسات مکانیکی
5- آموزش کلیات Revit تاسیسات برقی

تخفیف ویژه نوروز 1402
1,850,000 تومان
قیمت اصلی دوره  3,500,000 تومان

پکیج سازه

1- آموزش مباحث مقدماتی BIM
2- آموزش صفر تا صد Revit سازه
3- آموزش کلیات Revit معماری
4- آموزش کلیات Revit تاسیسات مکانیکی
5- آموزش کلیات Revit تاسیسات برقی

تخفیف ویژه نوروز 1402
1,850,000 تومان
قیمت اصلی دوره  3,500,000 تومان

پکیج تاسیسات مکانیکی

1- آموزش مباحث BIM
2- آموزش صفر تا صد Revit تاسیسات مکانیکی
3- آموزش کلیات و معرفی Revit تاسیسات برقی
4- آموزش کلیات و معرفی Revit معماری
5- آموزش کلیات و معرفی Revit سازه

تخفیف ویژه نوروز 1402
1,850,000 تومان
قیمت اصلی دوره  3,500,000 تومان

پکیج تاسیسات برقی

1- آموزش مباحث BIM
2- آموزش صفر تا صد Revit تاسیسات برقی
3- آموزش کلیات Revit تاسیسات مکانیکی
4- آموزش کلیات Revit معماری
5- آموزش کلیات Revit سازه

تخفیف ویژه نوروز 1402
1,850,000 تومان
قیمت اصلی دوره  3,500,000 تومان

پکیج معماری

1- آموزش مباحث BIM
2- آموزش صفر تا صد Revit معماری
3- آموزش کلیات و معرفی Revit سازه
4- آموزش کلیات و معرفی Revit تاسیسات برقی
5- آموزش کلیات و معرفی Revit تاسیسات مکانیکی

تخفیف ویژه نوروز 1402
2,950,000 تومان
قیمت اصلی دوره  5,000,000 تومان

پکیج سازه

1- آموزش مباحث BIM
2- آموزش صفر تا صد Revit سازه
3- آموزش کلیات و معرفی Revit معماری
4- آموزش کلیات و معرفی Revit تاسیسات برقی
5- آموزش کلیات و معرفی Revit تاسیسات مکانیکی

تخفیف ویژه نوروز 1402
2,950,000 تومان
قیمت اصلی دوره  5,000,000 تومان

پکیج تاسیسات مکانیکی

1- آموزش مباحث BIM
2- آموزش صفر تا صد Revit تاسیسات مکانیکی
3- آموزش کلیات و معرفی Revit تاسیسات برقی
4- آموزش کلیات و معرفی Revit معماری
5- آموزش کلیات و معرفی Revit سازه

تخفیف ویژه نوروز 1402
2,950,000 تومان
قیمت اصلی دوره  5,000,000 تومان

تنها با یک قسط 2,600,000 تومانی
کل دوره BIM Modeler شو را ثبت نام کنید!

پکیج تاسیسات برقی

1- آموزش مباحث BIM
2- آموزش صفر تا صد Revit تاسیسات برقی
3- آموزش کلیات و معرفی Revit تاسیسات مکانیکی
4- آموزش کلیات و معرفی Revit سازه
5- آموزش کلیات و معرفی Revit معماری

تخفیف ویژه نوروز 1402
2,950,000 تومان
قیمت اصلی دوره  5,000,000 تومان

تنها با یک قسط 2,600,000 تومانی
کل دوره BIM Modeler شو را ثبت نام کنید!

پکیج Rendering و VR

1- آموزش Rendering از مدل ها
2- آموزش Unreal برای VR

تخفیف ویژه نوروز 1402
3,850,000 تومان
قیمت اصلی دوره  6,000,000 تومان

تنها با یک قسط 2,600,000 تومانی
کل دوره BIM Modeler شو را ثبت نام کنید!

پکیج کامل آموزش BIM Modeler شو

تخفیف خرید کامل
دوره BIM Modeler شو

در سه قسط 2,600,000 تومان
قیمت اصلی دوره  14,500,000 تومان

پکیج کامل آموزش BIM Modeler شو

تخفیف خرید کامل
دوره BIM Modeler شو

در سه قسط 2,600,000 تومان
 قیمت اصلی دوره   14,500,000 تومان

پکیح آموزش متوسطه Navisworks

1- آموزش مباحث پیشرفته BIM
2- آموزش متوسطه Navisworks

تخفیف ویژه نوروز 1402
3,000,000 تومان
قیمت اصلی دوره  4,500,000 تومان

پکیج پیشرفته Navisworks و MSP

1- آموزش فرآیند پیاده سازی BIM در پروژه ها
2- آموزش پیشرفته Navisworks
3- آموزش کلیات MSP و برنامه ریزی کنترل پرژه

تخفیف ویژه نوروز 1402
4,300,000 تومان
قیمت اصلی دوره  6,500,000 تومان

ترم 3 دوره آموزشی BIM Coordinator

دوره کارآموزی یک ماهه در یکی از پروژه های بزرگ وشاخص شرکت

جهت دریافت قیمت
تماس بگیرید
ارزش اصلی این دوره، تجربه حضور شما در پروژه های چند صد میلیارد تومانی می باشد.

پکیج آموزشی BIM Manager شو​

1-  آموزش پیشرفته پیاده سازی فرآیند  BIM در پروژه
2-  آموزش بعد هفتم BIM

تخفیف ویژه نوروز 1402
6,000,000 تومان
قیمت اصلی دوره  10,000,000 تومان

ترم کارآموزی دوره آموزشی BIM Manager شو

دوره کارآموزی یک ماهه در یکی از پروژه های بزرگ وشاخص شرکت

جهت دریافت قیمت
تماس بگیرید
ارزش اصلی این دوره، تجربه حضور شما در پروژه های چند صد میلیارد تومانی می باشد.