لوگو آرسان سرمایه --- آرسان سرمایه - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - BIM , VR , شرکت BIM , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , واقعیت مجازی , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات VR , شرح خدمات واقعیت مجازی , ارائه خدمات BIM , ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات VR , ارائه خدمات واقعیت مجازی , شرکت ساختمانی BIM , شرکت ساختمانی مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی VR , شرکت ساختمانی واقعیت مجازی , خدمات واقعیت مجازی , خدمات VR , , واقعیت مجازی , شرکت واقعیت مجازی , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت bim , آموزش BIM , آموزش مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان , آموزش Revit , ابعاد BIM , تداخل گیری در BIM clash detection, , پروژه BIM , پیاده سازی BIM , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت BIM , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , خدمات BIM , خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , پروژه BIM , پروژه های BIM , شرکت های BIM , پروژه Revit , پروژه های revit , شرکت‌ های bim , قرارداد BIM , نمونه قرارداد BIM , مدلسازی با BIM , مدلسازی معماری با BIM , مدلسازی سازه با BIM , مدلسازی تاسیسات با BIM , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با BIM , مدلسازی تاسیسات برقی با BIM , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با BIM , مدلسازی مکانیک با BIM , مدلسازی برق با BIM , آموزش BIM , آموزش مدلسازی با BIM , آموزش مدلسازی تحت BIM , قرارداد REVIT , نمونه قرارداد REVIT , مدلسازی با REVIT , مدلسازی معماری با REVIT , مدلسازی سازه با REVIT , مدلسازی تاسیسات با REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با REVIT , مدلسازی مکانیک با REVIT , مدلسازی برق با REVIT , آموزش REVIT , آموزش مدلسازی با REVIT , آموزش مدلسازی تحت REVIT   , قرارداد نرم افزار REVIT , نمونه قرارداد نرم افزار REVIT , مدلسازی با نرم افزار REVIT , مدلسازی معماری با نرم افزار REVIT , مدلسازی سازه با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی مکانیک با نرم افزار REVIT , مدلسازی برق با نرم افزار REVIT , آموزش نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی با نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار REVIT , قرارداد navis , نمونه قرارداد navis , مدلسازی با navis , مدلسازی معماری با navis , مدلسازی سازه با navis , مدلسازی تاسیسات با navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با navis , مدلسازی تاسیسات برقی با navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با navis , مدلسازی مکانیک با navis , مدلسازی برق با navis , آموزش navis , آموزش مدلسازی با navis , آموزش مدلسازی تحت navis   , قرارداد نرم افزار navis , نمونه قرارداد نرم افزار navis , مدلسازی با نرم افزار navis , مدلسازی معماری با نرم افزار navis , مدلسازی سازه با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار navis , مدلسازی مکانیک با نرم افزار navis , مدلسازی برق با نرم افزار navis , آموزش نرم افزار navis , آموزش مدلسازی با نرم افزار navis , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار navis ,

دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

استفاده از BIM در زیرساخت های خطوط راه آهن

بر اساس تجربیات فراوان و تحقیقات سایر کشور ها مزایای ایجاد پروژه ها و گزارش پروژه ها در فرآیند بیم به طور کامل مستند شده است. این تکنولوژی به عنوان یک راه حل استاندارد نهادینه شده برای پروژه های ساختمانی در نظر گرفته شده است در حال حاضر هدف ما بر این است که کاربرد BIM را در انواع پروژه های عظیم کشوری و ساخت و سازهای گسترده راه و ترابری نهادینه نماییم تکنولوژی BIM یا همان مدل سازی اطلاعات ساختمان برای موسسات و سازمانهای راه‌آهن جهت توسعه زیرساخت های راه اهن شهری و بین شهری، به طور اختصاصی توسعه یافته است. مقاله حال حاضر نشان می‌دهد که در جمهوری اسلواکی آگاهی و تجربیات علمی بسیار کمی در مورد این تکنولوژی وجود دارد. بنابراین در انواع پروژه های ساخت و ساز از آن استفاده نمی شود.
این مطلب را برای دوستانتان بفرستید

استفاده از BIM در زیرساخت های خطوط راه آهن ، عمدتاً  در کشورهای بسیار توسعه یافته مانند بریتانیای کبیر، فرانسه یا سوئد تقریباً از سال 2013 آغاز شد. اما در جمهوری اسلواکی که به طور خاص موضوع این مقاله می باشد، تکنولوژی BIM برای اکثر افرادی که در این زمینه کار می کنند چندان شناخته شده نیست. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل دانش در مورد BIM و استفاده از آن در جمهوری اسلواکی است.

روش تحقیق مورد استفاده، توضیع پرسشنامه بین متخصصان شاغل در شرکت های خدمات کشوری در زمینه پیش بینی و ساختمان زیرساخت راه آهن است. که نتایج آن نشان می دهد که تنها 29 درصد از پاسخ دهندگان توانسته اند به این سوال که BIM چیست پاسخ صحیح دهند.

از سوی دیگر این تحقیق اقدام به شناسایی زمینه هایی کرده است که در آنها عدم وجود تکنولوژی خلا بزرگی ایجاد نموده و به حمایت بیشتری نیاز دارد.

این پشتیبانی را می توان با استفاده از مدل ها و فرآیندهای مختلف ساخت و ساز برای رسمی سازی و ادغام مدل سازی اطلاعاتی ساختمان های زیرساخت راه آهن انجام داد.

در مراحل مقدماتی تحقیق که با یک مدل چند بعدی از چرخه حیات راه آهن سروکار دارد، یک مدل نمونه BIM پنج بعدی از راه آهن ایجاد می شود. با استفاده از این مدل پارامترهای اولیه مورد نیاز پیشنهاد و گزارش پروژه تعریف می شود. در نهایت، خروجی های درخواستی و استفاده موثر از آنها نیز تعریف شده است.

 

مدلسازی اطلاعات ساختمان در شهر هوشمند

 

 

تجارب استفاده از BIM در زیرساخت های راه آهن در جمهوری اسلواکی و جمهوری چک

نام مقاله مدلسازی اطلاعات ساختمان معرفی شده:

The Experiences with utilization of BIM in railway infrastructure in Slovak Republic and Czech Republic

نام نویسندگان مقاله

AndrejMatejova – JankaŠestákováa

ژورنال منتشر کننده مقاله مدلسازی اطلاعات ساختمان

Transportation Research Procedia

تاریخ انتشار مقاله

Volume 55, 2021, Pages 1139-1146

 

خلاصه مقاله مدلسازی اطلاعات ساختمان در زمینه کاربرد BIM در توسعه زیرساخت های شبکه راه آهن

 

پیاده سازی بیم در پروژه های پیچیده و دشوار زیر ساخت راه‌آهن که گستردگی به مساحت یک کشور یا حتی چند کشور را شامل می‌شود اهمیت بسیار بالایی دارد. استفاده از بیم کمک می کند که امنیت، تشخیص ریسک ها و نگهداری خطوط راه آهن آسان گردد.

استفاده از بیم در پروژه‌های زیر ساخت راه‌آهن، تجزیه و تحلیل و پردازش داده های سیستم ها و اجزای دشوار راه‌آهن را امکان پذیر می سازد.

بر اساس تجربیات فراوان و تحقیقات سایر کشور ها مزایای ایجاد پروژه ها و گزارش پروژه ها در فرآیند بیم به طور کامل مستند شده است. این تکنولوژی به عنوان یک راه حل استاندارد نهادینه شده برای پروژه های ساختمانی در نظر گرفته شده است در حال حاضر هدف ما بر این است که کاربرد BIM را در انواع پروژه های عظیم کشوری و ساخت و سازهای گسترده راه و ترابری نهادینه نماییم
تکنولوژی BIM یا همان مدل سازی اطلاعات ساختمان برای موسسات و سازمانهای راه‌آهن جهت توسعه زیرساخت های راه اهن شهری و بین شهری، به طور اختصاصی توسعه یافته است. مقاله حال حاضر نشان می‌دهد که در جمهوری اسلواکی آگاهی و تجربیات علمی بسیار کمی در مورد این تکنولوژی وجود دارد. بنابراین در انواع پروژه های ساخت و ساز از آن استفاده نمی شود.
به همین دلیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان و مدل ۵ بعدی BIM جهت توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن بسیار اهمیت دارد و باید در این زمینه تحقیقات و مطالعات آکادمیک بیشتری انجام شود. برای افزایش آگاهی از BIM در جمهوری اسلواکی، برگزاری کنفرانس ها، سخنرانی های تخصصی و سمینارهای مختلف بسیار ضروری است.
انقلاب فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان در آغاز این هزاره آغاز شد. شرکت های مرتبط در زیرساخت های راه آهن باید با این روند جدید سازگار شوند.

 

 

 

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان

انجام پروژه های BIM

خدمات واقعیت مجازی

خدمات BIM

خدمات VR

واقعیت مجازی

شرکت های bim

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + دوازده =

مطالب مشابه در زمینه مدلسازی اطلاعات ساختمان

سطوح رشد BIM از مفاهیم مدلسازی اطلاعات ساختمان به چه معناست و به چه دلیل تعریف شده اند؟

سطوح مختلفی که برای رشد BIM در نظر گرفته شده است میزان استفاده از تکنولوژی های جدید و کیفیت مدیریت پروژه با کمک آن را درجه بندی می کند به این معنی که در سطوح بالاتر مدیریت بسیار راحت تر و مدرن ترین انجام میشود میزان دسترسی اعضای پروژه و سرمایه گذاران به داده ها بالاتر است و گروه مهندسی راحت تر می توانند در مورد جزئیات پروژه تصمیم گیری نمایند.

کاربرد واقعیت مجازی در معماری و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟

واقعیت مجازی به سرعت صنعت معماری را تغییر داده است. این تکنولوژی برای چند دهه اخیر از حدود سال 1968 وجود داشته است ولی تا مدتها نتوانست کاربرد گسترده ای در فنون و صنایع مختلف داشته باشد تا سال های اخیر که فناوری ها و سخت افزارهای موجود پیشرفت سریعی داشته اند و در نتیجه واقعیت مجازی یا همان VR نیز توانست جایگاه بهتری پیدا کند.

ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی در بهترین شرکت BIM شناخته شده سطح کشور

آرسان سرمایه با سابقه درخشان حضور در پروژه های عظیم کشوری
گروه مهندسین مشاور bim , ارائه خدمات bim , انجام پروژه bim , انجام پروژه های BIM , انجام پروژه های VR , انجام پروژه های مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش BIM , آموزش navis , آموزش navisworks , آموزش revit bim , آموزش حضوری BIM , آموزش رویت bim , پروژه های bim , پروژه واقعیت مجازی VR , خدمات bim , خدمات bim مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات bim و vr , خدمات VR , درباره bim , , شرکت bim , شرکت VR , شرکت های bim , کاربرد bim , لیست نرم افزارهای bim , مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی BIMوVR , مدلسازی BIMوVR عوارضی آزادراه تهران-شمال , مدلسازی اطلاعات BIM , مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی و واقعیت مجازی , مزایای استفاده از bim , مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان , مهندسین مشاور bim , مهندسین مشاور بیم , نرم افزارهای bim , نقشه های BIM , واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان,bim , گروه bim , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات bim , مدیریت bim , فرآیند bim , Bim در مدیریت پروژه , کاربرد bim در مدیریت ساخت , Bim چیست ,