لوگو آرسان سرمایه --- آرسان سرمایه - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - BIM , VR , شرکت BIM , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , واقعیت مجازی , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات VR , شرح خدمات واقعیت مجازی , ارائه خدمات BIM , ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات VR , ارائه خدمات واقعیت مجازی , شرکت ساختمانی BIM , شرکت ساختمانی مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی VR , شرکت ساختمانی واقعیت مجازی , خدمات واقعیت مجازی , خدمات VR , , واقعیت مجازی , شرکت واقعیت مجازی , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت bim , آموزش BIM , آموزش مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان , آموزش Revit , ابعاد BIM , تداخل گیری در BIM clash detection, , پروژه BIM , پیاده سازی BIM , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت BIM , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , خدمات BIM , خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , پروژه BIM , پروژه های BIM , شرکت های BIM , پروژه Revit , پروژه های revit , شرکت‌ های bim , قرارداد BIM , نمونه قرارداد BIM , مدلسازی با BIM , مدلسازی معماری با BIM , مدلسازی سازه با BIM , مدلسازی تاسیسات با BIM , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با BIM , مدلسازی تاسیسات برقی با BIM , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با BIM , مدلسازی مکانیک با BIM , مدلسازی برق با BIM , آموزش BIM , آموزش مدلسازی با BIM , آموزش مدلسازی تحت BIM , قرارداد REVIT , نمونه قرارداد REVIT , مدلسازی با REVIT , مدلسازی معماری با REVIT , مدلسازی سازه با REVIT , مدلسازی تاسیسات با REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با REVIT , مدلسازی مکانیک با REVIT , مدلسازی برق با REVIT , آموزش REVIT , آموزش مدلسازی با REVIT , آموزش مدلسازی تحت REVIT   , قرارداد نرم افزار REVIT , نمونه قرارداد نرم افزار REVIT , مدلسازی با نرم افزار REVIT , مدلسازی معماری با نرم افزار REVIT , مدلسازی سازه با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی مکانیک با نرم افزار REVIT , مدلسازی برق با نرم افزار REVIT , آموزش نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی با نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار REVIT , قرارداد navis , نمونه قرارداد navis , مدلسازی با navis , مدلسازی معماری با navis , مدلسازی سازه با navis , مدلسازی تاسیسات با navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با navis , مدلسازی تاسیسات برقی با navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با navis , مدلسازی مکانیک با navis , مدلسازی برق با navis , آموزش navis , آموزش مدلسازی با navis , آموزش مدلسازی تحت navis   , قرارداد نرم افزار navis , نمونه قرارداد نرم افزار navis , مدلسازی با نرم افزار navis , مدلسازی معماری با نرم افزار navis , مدلسازی سازه با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار navis , مدلسازی مکانیک با نرم افزار navis , مدلسازی برق با نرم افزار navis , آموزش نرم افزار navis , آموزش مدلسازی با نرم افزار navis , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار navis ,

دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

اصول قرارداد نویسی در پروژه های معماری

اصول قرارداد نویسی در پروژه های معماری
اصول قرارداد نویسی در پروژه های معماری - به خاطر داشته باشید که هرگز بدون عقد قرارداد کتبی شروع به کار نکرده ، خط قرمز ها و خدمات اضافی را در قرارداد مشخص کنید موارد بازپرداختی و یا کنسلی قرارداد نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
این مطلب را برای دوستانتان بفرستید

اصول قرارداد نویسی در پروژه های معماری و آموزش نحوه تنظیم قراردادهای پروژه های ساختمانی به دلیل تنوع و گستردگی خدمات این دو حوزه ساختمانی، و همچنین بالابودن میزان دستمزدها و هزینه های جانبی اهمیت بسیار بالایی دارد به طوری که عدم تنظیم قرارداد مکتوب و یا بروز اشتباه دراین زمینه می تواند برای طرفین قرارداد خسارات جبران ناپذیری به بار آورد.

اصول قرارداد نویسی در پروژه های معماری

در ابتدای شروع هر پروژه ای خصوصا در زمینه طراحی دو بعدی و سه بعدی معماری، تعیین مسئولیت ها و وظایف کارفرما و طراحی یا مجری طرح اهمیت بسیار بالایی دارد. بنابراین در این گونه موارد تنظیم یک قرارداد مناسب که تعهدات مجری طرح را به طور کامل مشخص نموده باشد اهمیت بسیار بالایی خواهد داشت.

هر قراردادی تنها در زمانی شفافیت کافی دارد که تمام رخدادهایی که ممکن است در طول زمان اجرای پروژه اتفاق بیفتند را پیش بینی نماید. مثلا آیا انتخاب مبلمان و تزئینات داخلی نیز جز وظایف مجری طراحی داخلی می باشد یا خیر؟

یک قرارداد خوب و منسجم می تواند اختلافات طرفین را به حداقل برساند و با تعیین محدوده مسئولیت ها از بروز مشکلات بعدی جلوگیری نماید.

آشنایی با واژگان قرارداد ها و موافقت نامه های اجرای ساختمان

اصولا در یک قرارداد خوب برای پیمانکاران و مجریان ساختمان سازی ، معماری، عمران و… باید نوع قرارداد از نظر با مصالح، یا بدون مصالح یا دستمزدی مشخص گردد.

واژگان پر اهمیت در قرارداد های عمرانی و معماری بدون مصالح (دستمزدی):

موضوع قرارداد

محل اجرای کار

مبلغ قرارداد

نحوه پرداخت

مدت قرارداد

نگهداری دفتر مخصوص و انجام مراقبت های لازم

مهندسان ناظر

نحوه اندازه گیری سطح زیربنا

اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن

شرایط – مسئولیت ها -اختیارات

نشانی طرفین قرارداد

 

 

واژگان پر اهمیت در قرارداد های عمرانی و معماری با مصالح :

موضوع قرارداد

محل اجرای کار

مبلغ قرارداد

نحوه پرداخت

مدت قرارداد – برنامه زمان بندی

نیروی انسانی – مصالح و تدارکات

مهندسان ناظر

نحوه اندازه گیری سطح زیربنا

اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن

شرایط – مسئولیت ها -اختیارات

نشانی طرفین قرارداد

 مهمترین اشتباهاتی که ممکن است هنگام عقد قراردادهای عمرانی و معماری اتفاق بیفتند:

1 – عدم تعریف شرح خدمات

2 – شروع کار پیش از امضای قرارداد

3 – عدم تعریف شیوه ی پرداخت دستمزدها

4 – عدم تعریف خط قرمز برای خدمات اضافی در صورت بروز

5 – فهرست نکردن موارد بازپرداختی

 

نمونه قرارداد پروژه های معماری

 

 

 

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان

انجام پروژه های BIM

خدمات واقعیت مجازی

خدمات BIM

خدمات VR

واقعیت مجازی

شرکت های bim

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − 5 =

مطالب مشابه در زمینه مدلسازی اطلاعات ساختمان

سطوح رشد BIM از مفاهیم مدلسازی اطلاعات ساختمان به چه معناست و به چه دلیل تعریف شده اند؟

سطوح مختلفی که برای رشد BIM در نظر گرفته شده است میزان استفاده از تکنولوژی های جدید و کیفیت مدیریت پروژه با کمک آن را درجه بندی می کند به این معنی که در سطوح بالاتر مدیریت بسیار راحت تر و مدرن ترین انجام میشود میزان دسترسی اعضای پروژه و سرمایه گذاران به داده ها بالاتر است و گروه مهندسی راحت تر می توانند در مورد جزئیات پروژه تصمیم گیری نمایند.

کاربرد واقعیت مجازی در معماری و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟

واقعیت مجازی به سرعت صنعت معماری را تغییر داده است. این تکنولوژی برای چند دهه اخیر از حدود سال 1968 وجود داشته است ولی تا مدتها نتوانست کاربرد گسترده ای در فنون و صنایع مختلف داشته باشد تا سال های اخیر که فناوری ها و سخت افزارهای موجود پیشرفت سریعی داشته اند و در نتیجه واقعیت مجازی یا همان VR نیز توانست جایگاه بهتری پیدا کند.

ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی در بهترین شرکت BIM شناخته شده سطح کشور

آرسان سرمایه با سابقه درخشان حضور در پروژه های عظیم کشوری
گروه مهندسین مشاور bim , ارائه خدمات bim , انجام پروژه bim , انجام پروژه های BIM , انجام پروژه های VR , انجام پروژه های مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش BIM , آموزش navis , آموزش navisworks , آموزش revit bim , آموزش حضوری BIM , آموزش رویت bim , پروژه های bim , پروژه واقعیت مجازی VR , خدمات bim , خدمات bim مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات bim و vr , خدمات VR , درباره bim , , شرکت bim , شرکت VR , شرکت های bim , کاربرد bim , لیست نرم افزارهای bim , مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی BIMوVR , مدلسازی BIMوVR عوارضی آزادراه تهران-شمال , مدلسازی اطلاعات BIM , مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی و واقعیت مجازی , مزایای استفاده از bim , مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان , مهندسین مشاور bim , مهندسین مشاور بیم , نرم افزارهای bim , نقشه های BIM , واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان,bim , گروه bim , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات bim , مدیریت bim , فرآیند bim , Bim در مدیریت پروژه , کاربرد bim در مدیریت ساخت , Bim چیست ,