اهمیت BIM در معماری چیست؟

تعریف یک ساختمان خوب مستلزم در نظر گرفتن صفات و ویژگی های بسیاری می شود به بیان ساده می توان یک ساختمان خوب را بنای مفید قابل استفاده زیبا و دلنشین راحتی و آرامش بخش محکم و بادوام تعریف کرد یک ساختمان خوب باید اقتصادی و کم هزینه باشد با نیازهای روحی و جسمی استفاده کنندگان آن منطبق باشد مثلاً ساختمانی که برای یک اداره دولتی ساخته شود ویژگی های متفاوتی از یک ساختمان مسکونی دارد تا بتواند شرایط مناسب برای کارکنان و مراجعه کنندگان ایجاد نماید همچنین یک ساختمان خوب باید با اقلیم ویژگی های زمین و شرایط محیطی هماهنگ باشد ساختمانی مناسب در نظر گرفته می شود که محصول تفکر اندیشه و انتخاب آگاهانه سازندگان و خریداران آن است همچنین اگر در ساخت و طراحی ساختمان از تجارب تاریخی ریشه های فرهنگی و ارزش های جامعه ما استفاده شده باشد می توان گفت که این ساختمان دارای هویت است و افراد بومی و ساکنان آن منطقه از دیدن آن بحث خواهد شد از دیدن آن لذت خواهند برد.

برای شناخت هنر ارزشمند معماری باید مباحث بسیار زیادی بررسی و تفریح و به تفضیل مثلاً تعریف معماری اهداف و مبانی طراحی معماری کدام است چه عوامل انسانی طبیعی تکنیکی و فرهنگی بر شکل گیری هنر معماری موثر می باشند و این عوامل در کمیت و کیفیت فضای زندگی انسان چه تاثیری دارد

روش های انجام طراحی معماری را باید بشناسید روند طراحی و مراحل مختلف شکل گیری یک اثر معماری بسیار اهمیت دارد زیرا مبانی و روشهای طراحی معماری برای انواع پروژه ها متفاوت می باشد در طراحی معماری از علوم هنرها و معارف مختلفی کمک گرفته می شود

 

این مطلب را برای دوستانتان بفرستید

دیدگاهتان را بنویسید

هفده − چهار =

مقالات BIM پیشنهادی