لوگو آرسان سرمایه --- آرسان سرمایه - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - BIM , VR , شرکت BIM , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , واقعیت مجازی , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات VR , شرح خدمات واقعیت مجازی , ارائه خدمات BIM , ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات VR , ارائه خدمات واقعیت مجازی , شرکت ساختمانی BIM , شرکت ساختمانی مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی VR , شرکت ساختمانی واقعیت مجازی , خدمات واقعیت مجازی , خدمات VR , , واقعیت مجازی , شرکت واقعیت مجازی , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت bim , آموزش BIM , آموزش مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان , آموزش Revit , ابعاد BIM , تداخل گیری در BIM clash detection, , پروژه BIM , پیاده سازی BIM , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت BIM , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , خدمات BIM , خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , پروژه BIM , پروژه های BIM , شرکت های BIM , پروژه Revit , پروژه های revit , شرکت‌ های bim , قرارداد BIM , نمونه قرارداد BIM , مدلسازی با BIM , مدلسازی معماری با BIM , مدلسازی سازه با BIM , مدلسازی تاسیسات با BIM , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با BIM , مدلسازی تاسیسات برقی با BIM , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با BIM , مدلسازی مکانیک با BIM , مدلسازی برق با BIM , آموزش BIM , آموزش مدلسازی با BIM , آموزش مدلسازی تحت BIM , قرارداد REVIT , نمونه قرارداد REVIT , مدلسازی با REVIT , مدلسازی معماری با REVIT , مدلسازی سازه با REVIT , مدلسازی تاسیسات با REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با REVIT , مدلسازی مکانیک با REVIT , مدلسازی برق با REVIT , آموزش REVIT , آموزش مدلسازی با REVIT , آموزش مدلسازی تحت REVIT   , قرارداد نرم افزار REVIT , نمونه قرارداد نرم افزار REVIT , مدلسازی با نرم افزار REVIT , مدلسازی معماری با نرم افزار REVIT , مدلسازی سازه با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی مکانیک با نرم افزار REVIT , مدلسازی برق با نرم افزار REVIT , آموزش نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی با نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار REVIT , قرارداد navis , نمونه قرارداد navis , مدلسازی با navis , مدلسازی معماری با navis , مدلسازی سازه با navis , مدلسازی تاسیسات با navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با navis , مدلسازی تاسیسات برقی با navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با navis , مدلسازی مکانیک با navis , مدلسازی برق با navis , آموزش navis , آموزش مدلسازی با navis , آموزش مدلسازی تحت navis   , قرارداد نرم افزار navis , نمونه قرارداد نرم افزار navis , مدلسازی با نرم افزار navis , مدلسازی معماری با نرم افزار navis , مدلسازی سازه با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار navis , مدلسازی مکانیک با نرم افزار navis , مدلسازی برق با نرم افزار navis , آموزش نرم افزار navis , آموزش مدلسازی با نرم افزار navis , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار navis ,

دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

محیط طراحی برای رفع مشکلات معماری فتوولتاییک جنبشی

مزایای محیط طراحی ارائه شده براساس BIM این محیط با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان طراحی شده و به کاربر امکان طراحی فرم نما، بررسی و ارزیابی استحکام ساختاری ساختمان ، تجزیه و تحلیل انرژی فضای داخلی و همچنین تجزیه و تحلیل نور ساختمان ، ارائه تصویری از پروژه نهایی و... را می دهد و فرایند طراحی را سرعت می بخشد. به دلیل پارامتریک بودن این محیط طراحی، گروه های درگیر در پروژه  حین جلسات مختلف می توانند با هم به طراحی بپردازند و نتایج را به سرعت مشاهده کنند و این برخلاف جلسات پروژه سنتی می باشد که در آن تنها به مبادله اطلاعات می پرداختند. و در نهایت طراحات می توانند یک پروژه پیچیده ی چند رشته ای را به راحتی مدیریت کنند. زمان تکرار های طراحی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
این مطلب را برای دوستانتان بفرستید

محیط طراحی برای رفع مشکلات معماری فتوولتاییک جنبشی

نام مقاله: Performative design environment for kinetic photovoltaic architecture

نام نویسندگان:

P. Jayathissa, S. Caranovic, J. Hofer, Z. Nagy, A. Schlueter

نام مجله ی منتشر کننده : Automation in Construction
آدرس اینترنتی :  www.elsevier.com/locate/autcon

تاریخ انتشار: سال 2018

صفحات 339 تا 347

محیط طراحی برای رفع مشکلات معماری فتوولتاییک جنبشی

معرفی مقاله:

به طور خلاصه در این مقاله یک محیط طراحی مشابه BIM  معرفی می شود که از طریق آن می توان مشکلات طراحی چند جانبه را در معماری بناهای پیچیده مانند معماری فتوولتاییک جنبشی به خوبی مدیریت کرد و حتی طراحی ای که در یک یا چند ماه انجام می پذیرد، در این محیط، به صورت تعاملی و در چند ساعت طراحی اولیه می گردد.

هدف از این مقاله رفع مشکلات طراحی اجزای پیچیده معماری مانند عناصر معماری جنبشی (Kientic Architectural Elements) از طریق یکپارچه کردن فضای طراحی برای گروه های درگیر می باشد.

در محیط طراحی ارائه شده، تمامی شاخه های مهندسی درگیر در پروژه مانند مهندسی سازه و انرژی، طراحی صنعتی و معماری با هم ترکیب می گردند.

مزایای محیط طراحی ارائه شده

این محیط به کاربر امکان طراحی فرم نما، بررسی و ارزیابی استحکام ساختاری ساختمان ، تجزیه و تحلیل انرژی فضای داخلی و همچنین تجزیه و تحلیل نور ساختمان ، ارائه تصویری از پروژه نهایی و… را می دهد و فرایند طراحی را سرعت می بخشد.

به دلیل پارامتریک بودن این محیط طراحی، گروه های درگیر در پروژه  حین جلسات مختلف می توانند با هم به طراحی بپردازند و نتایج را به سرعت مشاهده کنند و این برخلاف جلسات پروژه سنتی می باشد که در آن تنها به مبادله اطلاعات می پرداختند. و در نهایت طراحات می توانند یک پروژه پیچیده ی چند رشته ای را به راحتی مدیریت کنند. زمان تکرار های طراحی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

معایب محیط طراحی ارائه شده

البته این محیط طراحی خالی از ایراد نخواهد بود. به طور مثال همانند سیستم های BIM، به یک مدیر نیاز است که نرم افزار را به خوبی بشناسد. زمان رندر و محاسبه در این سیستم بالا خواهد بود و ممکن است که حتی تا 6 ساعت نیز به طول انجامد. که برای رفع آن ابتدا سیستم را با روشهای مهندسی ساده سازی کرده و در نهایت ارزیابی کامل پیچیده انجام خواهد شد.

همچنین باید توجه داشت که خطاهای نرم افزار نیز بر طراحی نهایی می توانند تاثیر منفی بگذارند. به همین دلیل در کنار این سیستم، باید تمامی گروه ها طرح ها و تحلیل های مستقل خود را نیز به طور کامل ارائه دهند.

نتیجه گیری

به طور کلی این سیستم باید برای آن جنبه هایی از پروژه استفاده گردد که مورد مناقشه و تناقض بین گروه های مختلف طراح و سرمایه گذار خواهد بود و جزئیات ساختمان را همچنان می توان به طور مستقل و کلاسیک طراحی نمود و در مراحل پایانی به صورت ایستا به پروژه وارد کرد.

روش هایی این چنینی را می توان در ساخت و ساز هایی که با شاخه های تکنولوژیکی متعددی درگیر هستند، استفاده نمود.

 

 

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان

انجام پروژه های BIM

خدمات واقعیت مجازی

خدمات BIM

خدمات VR

واقعیت مجازی

شرکت های bim

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × چهار =

مطالب مشابه در زمینه مدلسازی اطلاعات ساختمان

سطوح رشد BIM از مفاهیم مدلسازی اطلاعات ساختمان به چه معناست و به چه دلیل تعریف شده اند؟

سطوح مختلفی که برای رشد BIM در نظر گرفته شده است میزان استفاده از تکنولوژی های جدید و کیفیت مدیریت پروژه با کمک آن را درجه بندی می کند به این معنی که در سطوح بالاتر مدیریت بسیار راحت تر و مدرن ترین انجام میشود میزان دسترسی اعضای پروژه و سرمایه گذاران به داده ها بالاتر است و گروه مهندسی راحت تر می توانند در مورد جزئیات پروژه تصمیم گیری نمایند.

کاربرد واقعیت مجازی در معماری و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟

واقعیت مجازی به سرعت صنعت معماری را تغییر داده است. این تکنولوژی برای چند دهه اخیر از حدود سال 1968 وجود داشته است ولی تا مدتها نتوانست کاربرد گسترده ای در فنون و صنایع مختلف داشته باشد تا سال های اخیر که فناوری ها و سخت افزارهای موجود پیشرفت سریعی داشته اند و در نتیجه واقعیت مجازی یا همان VR نیز توانست جایگاه بهتری پیدا کند.

ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی در بهترین شرکت BIM شناخته شده سطح کشور

آرسان سرمایه با سابقه درخشان حضور در پروژه های عظیم کشوری
گروه مهندسین مشاور bim , ارائه خدمات bim , انجام پروژه bim , انجام پروژه های BIM , انجام پروژه های VR , انجام پروژه های مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش BIM , آموزش navis , آموزش navisworks , آموزش revit bim , آموزش حضوری BIM , آموزش رویت bim , پروژه های bim , پروژه واقعیت مجازی VR , خدمات bim , خدمات bim مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات bim و vr , خدمات VR , درباره bim , , شرکت bim , شرکت VR , شرکت های bim , کاربرد bim , لیست نرم افزارهای bim , مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی BIMوVR , مدلسازی BIMوVR عوارضی آزادراه تهران-شمال , مدلسازی اطلاعات BIM , مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی و واقعیت مجازی , مزایای استفاده از bim , مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان , مهندسین مشاور bim , مهندسین مشاور بیم , نرم افزارهای bim , نقشه های BIM , واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان,bim , گروه bim , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات bim , مدیریت bim , فرآیند bim , Bim در مدیریت پروژه , کاربرد bim در مدیریت ساخت , Bim چیست ,