دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

مدلسازی اطلاعات ساختمان برای ساختمان های موجود

مدلسازی اطلاعات ساختمان برای ساختمان های موجود

 

نام مقاله:

پژوهشی

نام نویسندگان مقاله:

Brandon Bortoluzzi, Ivan Efremov, Clarice Medina, Daniel Sobieraj, J.J. McArthur

انتشار در ژورنال تخصصی:

Automation in Construction

تاریخ انتشار مقاله:

Volume 105, September 2019, 102838

 

خلاصه مقاله :

 

 

کلمات کلیدی:

 

 

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان

خدمات بیم

خدمات واقعیت مجازی

خدمات BIM

خدمات VR

واقعیت مجازی

شرکت های BIM

انجام پروژه های BIM

این مطلب را برای دوستانتان بفرستید

دیدگاهتان را بنویسید

مقالا تBIM پیشنهادی