نقش پیاده‌سازیBIM  (مدلسازی اطلاعات ساختمان) در گسترش حوزه‌های دانش مدیریت پروژه در مصر

 

مدیریت ضعیف در صنعت ساخت و ساز کشور مصر، سبب اتلاف زمان، هزینه و مواد شده است. در حال حاضر تکنولوژی ها و ابزارهای بهبود فرایند مدیریت پروژه پیشرفت زیادی کرده اند و به مقابله با چالش ها و برآورده شدن انتظارات سرمایه گذاران و ذینفعان پروژه انجامیده است.

هدف کلی از به کاربردن مدلسازی اطلاعات ساختمان در فرآیندهای ساخت و ساز، استفاده از این فناوری در مدیریت پروژه در چرخه عمر پروژه می باشد.

در مقاله کنونی وضعیت واقعی استفاده از دانش مدیریت پروژه در صنعت ساخت و ساز کشور مصر مورد مطالعه قرار گرفته است و بررسی تاثیر واقعی استفاده از فناوری BIM به عنوان ابزاری در جهت افزایش کاربرد حوزه های دانش مدیریت پروژه و مزایای واقعی پیاده سازی برنامه های کاربرد BIM  در مدیریت پروژه بررسی شده است.

 

نام مقاله

نقش پیاده‌سازیBIM  (مدلسازی اطلاعات ساختمان) در گسترش حوزه‌های دانش مدیریت پروژه در مصر

The role of implementing BIM applications in enhancing project management knowledge areas in Egypt

 

نام نویسنده مقاله

E.N.Shaqour

 

منتشر شده در:

Architecture Engineering Department, Nahda University, Benisuef City, Egypt

 

 

تاریخ انتشار

 

این مطلب را برای دوستانتان بفرستید

دیدگاهتان را بنویسید

سه × 2 =

مقالات BIM پیشنهادی