دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

آموزش نرم افزار Revit در شرکت آرسان سرمایه