Spread the love

کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت پروژه های ساخت و ساز

تاریخ انتشار:

انتشار در: اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار / 1393

نویسندگان

فرزاد فانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی و مدیریت ساخت گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرزایران
روح اله طاهرخانی – عضو هیئت علمی استادیارگروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین ایران
مجید سبزه پرور – عضو هیئت علمی استادیارگروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرز ایران

بررسی واحد تولید کننده مقاله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج یکی از دانشگاه های معتبر ایران می باشد که تا به حال 7885 مقاله از سوی این دانشگاه منتشر شده است.

کلمات کلیدی

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM ، سیستم تحویل یکپارچه پروژه ، مدیریت پروژه های ساخت و ساز

بررسی مقاله “کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت پروژه های ساخت و ساز”

این مقاله به بررسی کاربردهای مدلسازی اطلاعات ساختمان در مدیریت و برنامه ریزی ساخت و ساز می پردازد و نمونه های واقعی از کاربرد BIM در ایران، در فاز های مختلف اجرای پروژه، را ارائه می دهد.
در این مقاله مدلسازی اطلاعات ساختمان، فرایند خلاقانه ی ساختمان سازی و تجزیه تحلیل داده های اطلاعاتی ساختمان معرفی شده است. BIM با نمایش دیجیتالی خود کوچکترین و عمده ترین جزئیات و خصوصیات فیزیکی و کاربردی ساختمان های درحال ساخت را بررسی کرده و یک منبع اطلاعاتی مشترک بین گروه های مختلف دخیل در طراحی و ساخت می باشد. به نحوی که در تمامی مراحل ساخت از طراحی (قبل از ساخت)، حین ساخت و پس از ساخت کاربرد گسترده ای دارد.
به نوعی می توان گفت که bim در بالابردن شاخص بهره وری نیروی کار در صنعت ساختمان ( میزان کل درآمد بخش بر مجموع ساعت های کاری مفید را شاخص بهره وری نیروی کار می نامند.) تاثیر بسیار چشمگیری داشته و البته این تکنولوژی در صنایع دیگر هم کاربردهایی دارد.
در سیستم طراحی دو بعدی قدیمی، طراحی اولیه ساختمان انجام شده سپس جزئیات به طور جداگانه طراحی می شوند و مراحل به ترتیب و پس از اتمام مرحله قبل اجرا می شوند که این خود همکاری بین گروه ها ی طراح و سازنده را به حداقل می رساند. مشکل از جایی شروع می شود که در طراحی ها و یا در حین ساخت و ساز به اصلاحاتی پیش بینی نشده نیاز باشد.
سیستم تحویل پروژه ی سنتی در صنعت ساختمان، دارای ماهیتی پراکنده و بدون بهره وری می باشد که این پراکندگی منجر به افزایش ساعات کاری به ازای واحد پول می گردد. زیرا گروه های کاری مختلف دخیل در مراحی مختلف طراحی و ساخت را از هم جدا فعالیت کرده و به نوعی همکاری ضعیفی بین پیمانکاران و مدیران ساخت وجود دارد. زیرا نقشه های دوبعدی CAD با یکدیگر یکپارچه نشده و تعارضات و عدم تطابق ها در بین نقشه های گروه های مختلف اصلاح نمی شود و همین بهره وری کل پروژه را با مشکل مواجه می نماید. متره و برآورد براساس نقشه های دوبعدی انجام شده و همچنین زمانبندی و بودجه پروژه در این فرآیند در نظر گرفته نمی شود.
اما فعالان صنعت ساختمان معمولا شرکت های ساختمانی کوچک هستند که حاضر به پذیرفتن ریسک و هزینه ی استفاده از تکنولوژی های جدید نبوده و معمولا تکنولوژی های جدیدی مانند BIM حتی با وجود تحقیقات فراوان در زمینه ی بررسی نقاط قوت و ضعف آن ها ، با اقبال خوبی مواجه نمی شوند.
یکی از هدف های مهم مدل سازی اطلاعات ساختمان این است که اصلاحات طراحی بجای اینکه هنگام انجام ساخت و ساز رخ دهد، در فاز های ابتدایی شناخته و انجام شود تا هزینه ی کمتری بر مالکان و سرمایه گذاران تحمیل نماید.
در این مقاله، محققان کاربردهای صنعت BIM در ایران را بررسی کرده و از طریق مصاحبه با متخصصان و مدیران پروژه های ساختمانی ، به تجزیه و تحلیل کاربردهای BIM در مراحل مختلف عمر پروژه پرداخته اند.

 

کد COI مقاله: SENACONF01_550

FN ISI Export Format
VR 1.0
PT C
AU فانی, فرزاد
طاهرخانی, روح اله
سبزه پرور, مجید
TI کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت پروژه های ساخت و ساز
SO اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
PU undefined
PY 1393
https://civilica.com/doc/345469
ER
EF