لوگو آرسان سرمایه --- آرسان سرمایه - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - BIM , VR , شرکت BIM , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , واقعیت مجازی , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات VR , شرح خدمات واقعیت مجازی , ارائه خدمات BIM , ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , ارائه خدمات VR , ارائه خدمات واقعیت مجازی , شرکت ساختمانی BIM , شرکت ساختمانی مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت ساختمانی VR , شرکت ساختمانی واقعیت مجازی , خدمات واقعیت مجازی , خدمات VR , , واقعیت مجازی , شرکت واقعیت مجازی , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت bim , آموزش BIM , آموزش مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان , آموزش Revit , ابعاد BIM , تداخل گیری در BIM clash detection, , پروژه BIM , پیاده سازی BIM , شرح خدمات BIM , شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , شرکت BIM , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان , خدمات BIM , خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , پروژه BIM , پروژه های BIM , شرکت های BIM , پروژه Revit , پروژه های revit , شرکت‌ های bim , قرارداد BIM , نمونه قرارداد BIM , مدلسازی با BIM , مدلسازی معماری با BIM , مدلسازی سازه با BIM , مدلسازی تاسیسات با BIM , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با BIM , مدلسازی تاسیسات برقی با BIM , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با BIM , مدلسازی مکانیک با BIM , مدلسازی برق با BIM , آموزش BIM , آموزش مدلسازی با BIM , آموزش مدلسازی تحت BIM , قرارداد REVIT , نمونه قرارداد REVIT , مدلسازی با REVIT , مدلسازی معماری با REVIT , مدلسازی سازه با REVIT , مدلسازی تاسیسات با REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با REVIT , مدلسازی مکانیک با REVIT , مدلسازی برق با REVIT , آموزش REVIT , آموزش مدلسازی با REVIT , آموزش مدلسازی تحت REVIT   , قرارداد نرم افزار REVIT , نمونه قرارداد نرم افزار REVIT , مدلسازی با نرم افزار REVIT , مدلسازی معماری با نرم افزار REVIT , مدلسازی سازه با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار REVIT , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار REVIT , مدلسازی مکانیک با نرم افزار REVIT , مدلسازی برق با نرم افزار REVIT , آموزش نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی با نرم افزار REVIT , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار REVIT , قرارداد navis , نمونه قرارداد navis , مدلسازی با navis , مدلسازی معماری با navis , مدلسازی سازه با navis , مدلسازی تاسیسات با navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با navis , مدلسازی تاسیسات برقی با navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با navis , مدلسازی مکانیک با navis , مدلسازی برق با navis , آموزش navis , آموزش مدلسازی با navis , آموزش مدلسازی تحت navis   , قرارداد نرم افزار navis , نمونه قرارداد نرم افزار navis , مدلسازی با نرم افزار navis , مدلسازی معماری با نرم افزار navis , مدلسازی سازه با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات مکانیکی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات برقی با نرم افزار navis , مدلسازی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار navis , مدلسازی مکانیک با نرم افزار navis , مدلسازی برق با نرم افزار navis , آموزش نرم افزار navis , آموزش مدلسازی با نرم افزار navis , آموزش مدلسازی تحت نرم افزار navis ,

دوره های ترمیک BIM

آموزش واقعی BIM به همراه تجربه حضور در پروژه های شاخص کشوری

کاربرد BIM در مهندسی ایمنی آتش سوزی ساختمان

خلاصه مقاله " کاربرد BIM در مهندسی ایمنی آتش سوزی ساختمان " در حال حاضر محاسبات ایمنی آتش سوزی ساختمان خارج از فرایند توسعه BIM انجام می شود و صنعت مدلسازی اطلاعات ساختمان به طور کامل نمی تواند از مهندسی ایمنی آتش سوزی ساختمان FSE  (Fire Safety Engineering ) پشتیبانی نماید. در این مقاله استفاده از تکنولوژی BIM برای پیشگیری از آتش سوزی در ساختمان ها پیشنهاد شده است. به این صورت که رشته هایی از اطلاعات در چرخه عمر ساختمان مورد نیاز است تا بتوان هم در پیشگیری و هم در بازسازی ساختمان های در معرض آتش سوزی از آن ها استفاده نمود.
این مطلب را برای دوستانتان بفرستید

کاربرد BIM در مهندسی ایمنی آتش سوزی ساختمان

نام مقاله:

Building Information Modelling for performance-based Fire Safety Engineering analysis – A strategy for data sharing

اطلاعات نویسندگان مقاله:

Asim A. Siddiqui,John A. Ewer,Peter J. Lawrence,Edwin R. Galea,Ian R. Frost

Fire Safety Engineering Group, University of Greenwich, Park Row, Greenwich, London, SE10 9LS, UK

نشر در:

Journal of Building Engineering

Volume 42, October 2021, 102794

 

ناشر:

Elsevier

 

تاریخ انتشار:

 

اکتبر 2021

تاریخ نشر آنلاین:

31 می 2021

 

لینک خرید مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710221006525

 

خلاصه مقاله ” کاربرد BIM در مهندسی ایمنی آتش سوزی ساختمان “

 

پس از آتش سوزی ناگوار در برج گرنفل، دولت انگلستان مطالعات مستقلی برای تحلیل ایمنی ساختمان انجام داد. اهمیت این گزارشات در این است که نقص ها و اشتباهات فاحش در صنعت ساختمان سازی خصوصا در زمینه ایمنی حریق و پیشگیری از گسترش آتش سوزی را نشان می دهد. که در صورت عدم رفع این نارسایی ها و هماهنگ نشدن گروه های دخیل در طراحی و ساخت ، خطر بروز تلفات و هزینه های بسیار زیادی در کمین ساختمان های مدرن خواهد بود.

در حال حاضر محاسبات ایمنی آتش سوزی ساختمان خارج از فرایند توسعه BIM انجام می شود و صنعت مدلسازی اطلاعات ساختمان به طور کامل نمی تواند از مهندسی ایمنی آتش سوزی ساختمان FSE  (Fire Safety Engineering ) پشتیبانی نماید.

در این مقاله استفاده از تکنولوژی BIM برای پیشگیری از آتش سوزی در ساختمان ها پیشنهاد شده است.

به این صورت که رشته هایی از اطلاعات در چرخه عمر ساختمان مورد نیاز است تا بتوان هم در پیشگیری و هم در بازسازی ساختمان های در معرض آتش سوزی از آن ها استفاده نمود.
اما تلفیق مهندسی ایمنی آتش سوزی ساختمان با مدلسازی اطلاعات ساختمان امری چالش برانگیز و محدود می باشد زیرا مدل BIM IFC که هم اکنون وجود دارد داده های مورد نیاز FSE را به طور کامل پشتیبانی نمی کند و نتایج تولید شده توسط ابزارهای مدلسازی آتش سوزی و تخلیه ساختمان، به صراحت در مدل کلاسهای بنیاد صنعت BIM (IFC) ثبت نشده است. به همین دلیل در این مقاله استراتژی مفهموی عملی برای حل این مشکل ارائه شده است. همچنین یک سیستم نمونه به همراه پایگاه داده اولیه تجزیه و تحلیل مبتنی بر FSE توسعه داده شده.
و در نهایت رشته طلایی اطلاعات از bim تولید شده تا تجزیه و تحلیل FSE انجام گیرد.
شما با مطالعه این مقاله می توانید چالش ها و محدودیت های اصلی استفاده و مشارکت FSE در کنار BIM را بشناسید.

 

 

 

 

مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدل سازی اطلاعات ساختمان

انجام پروژه های BIM

خدمات واقعیت مجازی

خدمات BIM

خدمات VR

واقعیت مجازی

شرکت های bim

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 2 =

مطالب مشابه در زمینه مدلسازی اطلاعات ساختمان

سطوح رشد BIM از مفاهیم مدلسازی اطلاعات ساختمان به چه معناست و به چه دلیل تعریف شده اند؟

سطوح مختلفی که برای رشد BIM در نظر گرفته شده است میزان استفاده از تکنولوژی های جدید و کیفیت مدیریت پروژه با کمک آن را درجه بندی می کند به این معنی که در سطوح بالاتر مدیریت بسیار راحت تر و مدرن ترین انجام میشود میزان دسترسی اعضای پروژه و سرمایه گذاران به داده ها بالاتر است و گروه مهندسی راحت تر می توانند در مورد جزئیات پروژه تصمیم گیری نمایند.

کاربرد واقعیت مجازی در معماری و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟

واقعیت مجازی به سرعت صنعت معماری را تغییر داده است. این تکنولوژی برای چند دهه اخیر از حدود سال 1968 وجود داشته است ولی تا مدتها نتوانست کاربرد گسترده ای در فنون و صنایع مختلف داشته باشد تا سال های اخیر که فناوری ها و سخت افزارهای موجود پیشرفت سریعی داشته اند و در نتیجه واقعیت مجازی یا همان VR نیز توانست جایگاه بهتری پیدا کند.

ارائه خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی در بهترین شرکت BIM شناخته شده سطح کشور

آرسان سرمایه با سابقه درخشان حضور در پروژه های عظیم کشوری
گروه مهندسین مشاور bim , ارائه خدمات bim , انجام پروژه bim , انجام پروژه های BIM , انجام پروژه های VR , انجام پروژه های مدلسازی اطلاعات ساختمان , آموزش BIM , آموزش navis , آموزش navisworks , آموزش revit bim , آموزش حضوری BIM , آموزش رویت bim , پروژه های bim , پروژه واقعیت مجازی VR , خدمات bim , خدمات bim مدلسازی اطلاعات ساختمان , خدمات bim و vr , خدمات VR , درباره bim , , شرکت bim , شرکت VR , شرکت های bim , کاربرد bim , لیست نرم افزارهای bim , مدل سازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی BIMوVR , مدلسازی BIMوVR عوارضی آزادراه تهران-شمال , مدلسازی اطلاعات BIM , مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدلسازی و واقعیت مجازی , مزایای استفاده از bim , مزایای مدل سازی اطلاعات ساختمان , مهندسین مشاور bim , مهندسین مشاور بیم , نرم افزارهای bim , نقشه های BIM , واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی , مدلسازی اطلاعات ساختمان,bim , گروه bim , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرح خدمات bim , مدیریت bim , فرآیند bim , Bim در مدیریت پروژه , کاربرد bim در مدیریت ساخت , Bim چیست ,